Latest News
  • MAGYAR LEVÉLTÁRAK VEZETŐINEK TANÁCSA (MLVT)
  • Adószám: 18061433-1-41
  • Jogi forma: Egyéb köztestület
  • Alapítás dátuma: 1994
  • Jogelődök: Önkormányzati Levéltárak Tanácsa(ÖLT), Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (MVLVT)

 

 

 

A Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (MLVT) egyik alapító tagja, dr. Bősze Sándor, a Somogy Megyei Levéltár igazgatója emlékének megőrzésére Bősze Sándor díjat alapított. Ai idei díj átadására 2017. október 5-én az MVLVT őszi, nyíregyházi tanácskozásán került sor.

A díjat dr. Dominkovits Péter kapta.

Dominkovits Péter 1962-ben Győrben született. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola történelem–könyvtár szakának 1985-ben történt elvégzését követően a győri Xantus János Múzeumban könyvtárosként helyezkedett el, majd 1987 és 1990 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán levéltárszakos diplomát szerzett. 1992-től 1993-ig a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárában dolgozott, 1993 óta pedig a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltárának munkatársa, 2011-től egyben igazgatója is. Ez idő alatt a levéltárosi szakmai munka valamennyi területén közmegelégedésre dolgozott hosszabb-rövidebb ideig.

Pályafutása kezdetétől rendszeres és intenzív kutatómunkát folytat hazai és külföldi levéltárakban és könyvtárakban. Tudományos érdeklődése szerfelett széleskörű, és az egyik – és talán a – legtöbbet publikáló hazai levéltáros. E tevékenységének rendkívül fontos területe a levéltári források kutatása, feltárása és közreadása, illetőleg a különböző segédletek készítése. Számos ilyen célú helyi, regionális és országos programban, továbbá kiadvány elkészítésében vett és vesz részt ma is. Külön is megemlítendő, hogy Önkormányzati Levéltárak Tanácsa megbízásából tagja volt annak a háromtagú munkacsoportnak, amelyik az 1921 előtt keletkelezett, ma pedig a Burgenlandi Tartományi Levéltárban, a Kismartoni Egyházmegyei Levéltárban, valamint a burgenlandi települési levéltárakban őrzött magyar provenienciájú levéltári anyag felmérését végezte 2005 és 2008 között.

 

Hosszú évek óta elkötelezett híve, kezdeményezője és gyakorlati résztvevője a hazai levéltárak egymás közötti, valamint határokon átnyúló különböző szintű és célú szakmai együttműködésnek. 2002 és 2016 között tagja volt a Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmányának.

 

Dominkovits Péter 2010-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg „Szombathely privilegizált mezőváros gazdasága, társadalma a 17. században” című PhD disszertációját. Több helyi és országos szakmai periodika szerkesztésében vett és vesz részt ma is. Ezek sorából kiemelendő, hogy 1996 és 2016 között, vagyis 2 évtizeden át tagja volt a Levéltári Szemle szerkesztőségének. Szakmai munkásságának elismeréseként 2015-ben Pauler Gyula-díjat kapott. Munkáját a nagyfokú odaadás és az elmélyült precizitás jellemzi, miközben ismereteit és tapasztalatait szívesen és önzetlenül osztja meg a hozzá forduló szakemberekkel és laikusokkal. A magyar levéltáros szakma egyik közismert és közkedvelt egyénisége.

 

Több évtizeden át végzett magas színvonalú és lelkiismeretes, elsősorban a levéltári forrásfeltárás és -publikálás, a segédletkészítés, valamint a hazai és külhoni intézményi kapcsolatok területén kifejtett munkássága – amely például szolgálhat a magyar levéltárosok jövőbeli generációi számára – dr. Dominkovits Pétert vitathatatlanul érdemessé teszi a Bősze Sándor-díjra.

 

 

 

Bősze Sándor díj 2017

Bősze Sándor díj 2016

 

 

Az mlvt.hu weboldal megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatta.